Vi arbetar för en bättre byggbransch

För privatkonsumenter och proffs

Årsmöte

2017

Som medlem hos oss får du

 • Hjälp av vår förbundsjurist
 • Råd, stöd & information
 • Aktuell branschstatistik
 • Lobbying & opinionsbildning
 • Kompetensutveckling
Kontakta oss
 • Ersättning för läckande nät-toa

  Bygghemma åker på ett skadestånd på 9 000 kronor för en läckande vägghängd toalettstol inhandlad på nätet.Den 6 december 2015 köpte kvinnan en vägghängd toalettstol av Bygghemma. Efter montering av toaletten upptäcktes ett läckage i […]

 • Hög trivsel i byggmaterialhandeln

  1 635 anställda inom byggmaterialhandeln har för första gången svarat på hur de trivs på jobbet.  Inte nog med att de gillar jobbet, de skulle också rekommendera andra att arbeta där.– Detta överträffar alla förväntningar, tycker […]

 • Byggmax Group satsar på sex nya butiker

  Byggmax Group planerar fortsätta växa med både e-handel och butiker, och har som mål att öppna 8-12 nya butiker under 2017. Byggmax Group informerar nu om lägen för sex av de nya butikerna för 2017.Under […]

 • 80% av Byggmaterialhandelns medarbetare skulle rekommendera andra att arbeta i branschen.

  Byggmaterialhandlarna har genomfört en medarbetarundersökning hos medlemsföretagens medarbetare. Syftet med undersökningen är att utvärdera trivsel, framtidssyn, inställning till byggmaterialbranschen i stort samt se hur motiverade medarbetarna är i sin arbetssituation. Enkäten bygger på 1635 enkätsvar. […]

 • Bygghandel utbildar proffs i hållbart byggande

  Bygghandeln 100% Proffs erbjuder för första gången utbildningar i hållbart byggande inom ramen för 100% Proffs Academy.Kursen ska förbereda byggproffs för kommande miljöregler och uppdragsgivares ökade miljökrav.   Det är fjärde året i följd som […]

 • Ersättning för läckande nät-toa

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  Bygghemma åker på ett skadestånd på 9 000 kronor för en läckande vägghängd toalettstol inhandlad på nätet.Den 6 december 2015 köpte kvinnan en vägghängd toalettstol av Bygghemma. Efter montering av toaletten upptäcktes ett läckage i […]

 • Hög trivsel i byggmaterialhandeln

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  1 635 anställda inom byggmaterialhandeln har för första gången svarat på hur de trivs på jobbet.  Inte nog med att de gillar jobbet, de skulle också rekommendera andra att arbeta där.– Detta överträffar alla förväntningar, tycker […]

 • Byggmax Group satsar på sex nya butiker

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  Byggmax Group planerar fortsätta växa med både e-handel och butiker, och har som mål att öppna 8-12 nya butiker under 2017. Byggmax Group informerar nu om lägen för sex av de nya butikerna för 2017.Under […]

 • Bygghandel utbildar proffs i hållbart byggande

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  Bygghandeln 100% Proffs erbjuder för första gången utbildningar i hållbart byggande inom ramen för 100% Proffs Academy.Kursen ska förbereda byggproffs för kommande miljöregler och uppdragsgivares ökade miljökrav.   Det är fjärde året i följd som […]

 • Rekordtillväxten för näthandeln med byggvaror mattas av?

  Nyheter från branschtidningen JBF |

  Ingen bransch växer så mycket på nätet som byggvarorna.  29 procent var ökningen förra året visar E-handelsbarometern.Branschen omsatte 3,6 miljarder kronor på näthandeln riktad till privatkonsumenter. En liten andel i förhållande till den fysiska byggmaterialhandeln […]

 • Byggmaterialhandelns försäljning minskade i december

  Bygg- och järnindex |

  Bygg- och järnindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 1,2 procent i december. Helårsförsäljningen år 2016 landade på en ökningstakt om 4,4 procent (jämfört med […]

 • Detaljhandeln mjuklandar 2017

  Bygg- och järnindex |

  Den svenska detaljhandeln visar fortsatt tillväxt, men en viss inbromsning har börjat skönjas. Fortsatt momentum sätts den närmaste tiden av det låga ränteläget, befolkningstillväxten och en stadig trend med allt fler sysselsatta. Inför 2017 och […]

 • Förra årets ROT-hausse dämpade byggmaterialhandeln i oktober

  Bygg- och järnindex |

  Försäljningen i byggmaterialhandeln vände nedåt under oktober 2016. Tillväxten backade med 2,6 procent mätt på jämförbara enheter och i löpande priser. Oktober i år innehöll dock en vardag mindre samt en helgdag mer än motsvarande […]

 • Stora utmaningar väntar för byggmaterialhandeln

  Bygg- och järnindex |

  Försäljningen i byggmaterialhandeln fortsatte att växa under september 2016. Tillväxten stannade på 3,8 procent mätt på jämförbara enheter och löpande priser. I och med september månads utgång avslutades även det tredje kvartalet, som landade på […]

Fler nyheter

Partners vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna har ett nära samarbete med ett flertal aktörer och företag i branschen.

Projekt vi arbetar med

Byggmaterialhandlarna bedriver ett kontinuerligt arbete för att förbättra för våra medlemmar. Bland annat genom olika kvalitetsprojekt.